Bảng giá xe và khuyến mãi

Phiên bản Giá niêm yết Khuyến mãi trong tháng
293.000.000
  • Hỗ trợ 100% thuế trước bạ và các chi phí khác tương đương 25.000.000 VNĐ

Suzuki Carry Pro 2020

Phiên bản Giá niêm yết Khuyến mãi trong tháng
Pro thùng lửng 284.500.000
  • Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và chi phí đăng ký khác tương đương 25.000.000 VNĐ

 

Pro thùng mui bạt 300.500.000
Pro thùng kín 310.500.000
Pro thùng chở gia cầm 319.500.000

Suzuki Carry Truck 2020

Phiên bản Giá niêm yết Khuyến mãi trong tháng
Truck thùng lửng 224.000.000
  • Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và chi phí đăng ký khác tương đương 25.000.000 VNĐ
Truck thùng mui bạt 238.000.000
Truck thùng kín 240.000.000
Truck thùng chở gia cầm 249.000.000

Suzuki XL7

Phiên bản Giá niêm yết Khuyến mãi trong tháng
564.000.000
  • Hỗ trợ lãi suất vay 0% trong 6 tháng đầu tiên + tặng bảo hiểm vật chất tương đương 25.000.000 VNĐ

Suzuki Ertiga 2020

Phiên bản Giá niêm yết Khuyến mãi trong tháng
SPORT (Số tự động) 517.000.000
  • Hỗ trợ lãi suất vay 0% trong 6 tháng đầu tiên + hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương 42.000.000 VNĐ
GLX (Số tự động) 513.000.000
GL (Số sàn) 457.000.000

Suzuki Swift 2020

Phiên bản Giá niêm yết Khuyến mãi trong tháng
GLX (Số tự động) 524.000.000
  • Hỗ trợ lãi suất vay 0% trong 6 tháng đầu tiên + tặng bảo hiểm vật chất tương đương 25.000.000 VNĐ

Suzuki Ciaz 2020

Phiên bản Giá niêm yết Khuyến mãi trong tháng
Số tự động 494.000.000
  • Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương 35.000.000 VNĐ